ขอเว็บขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


K.T.R.marketing
ktrmarketting@gmail.com
080-7779511

 

"สินแร่ล้านปีฯ
ผลผลิตเพิ่มทวี
ใช้ดีทุกเม็ด"

สายด่วน 093-6067738 ไอดีไลน์

เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อท่านใช้ สินแร่ฯ 50 ก.ก.
ผสมปุ๋ยเคมี 10 ก.ก. หว่าน 1 ไร่
@ เทียบเท่ากับ การใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 1 ตัน
@ เทียบเท่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 100 ก.ก.
@ เทียบเท่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 200 ก.ก.
@ เทียบเท่า การใส่ปุ๋ยเคมี 30 ก.ก. 3 ครั้งประโยชน์ ของ สินแร่ กับคุณภาพน้ำ
สินแร่ฯ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ปรับค่า P/H ในน้ำ บำบัดน้ำเสีย
ช่วยในการตกตะกอนของน้ำ ดักจับโลหะหนัก ช่วยให้ดินมีกลิ่นหอม
 อุดมด้วยธาตุอาหาร เพิ่มจำนวนสัตว์หน้าดิน เช่น แมลงน้ำ ไส้เดือน
 ทำให้ปลาที่เลี้ยง มีแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติมากขึ้น ปลาเจริญเติบโตเร็ว
 ผู้เลี้ยงปลาประหยัดค่าอาหาร ปลาโตเร็ว แข็งแรง
ช่วยลดกลิ่นคาวของปลาได้ด้วย


ประโยชน์ ของ สินแร่ฯ กับคุณภาพดิน
สินแร่ฯ ช่วยปรับสภาพดิน ให้ร่วนซุย ปรับความเป็นกรด-ด่าง ในดิน
ช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน เพิ่มจุลินทรีย์
ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น  ช่วยเก็บรักษาธาตุอาหารพืชที่ไหลมากับน้ำ
 แล้วปลดปล่อยให้พืชใช้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้รากพืชหยั่งลงดินได้ลึก
ระบบรากแข็งแรง พืชตระกูลหัว สามารถขยายขนาดและความยาวของหัว
ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่ประโยชย์ ของ สินแร่ฯ กับการต้านโรคแมลง
สินแร่ฯ มีสารพิเศษที่แมลงไม่ชอบ และยังมีสารซิลิก้า ช่วยให้ผนังเซลล์พืช
 มีความเหนียว ยากต่อการทำลายของเพลี้ยและแมลง ดังนั้น การใช้สินแร่ฯ
 จึงเป็นการหยุดการระบาดของ หอยเชอรี่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ โรคเชื้อรา รากเน่า โคนเน่า
ช่วยให้พืชทนแล้ง ทนหนาว ทนน้ำท่วมได้นานขึ้น พืชเจริญเติบโตเร็ว
ฟื้นตัวเร็ว เพิ่มผลผลิตให้พืช 2-4 เท่า


ประโยชน์ ของ สินแร่ฯ ต่อระบบนิเวศน์
สินแร่ฯ ช่วยให้ดินและน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยดูดซับและย่อยสลาย
สารพิษที่อยู่ในดินและน้ำ ทำให้ดินและน้ำสะอาด อุดมด้วยแร่ธาตุ
 เพิ่มจำนวนสัตว์หน้าดิน แมลงน้ำ เมื่อท่านได้ใช้สินแร่ฯ ในนาข้าว
ท่านจะสังเกตุว่า จะมีขุยไส้เดือน มีปลา กบ เขียด ชุกชุมมาก
ระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารในแปลงนาข้าว จะดีมาก เรียกได้ว่า
 "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" สินแร่ฯ สามารถคืนความอุดมสมบุรณ์
ให้กับผืนดินของท่านอีกครั้ง


ประโยชน์ ของ สินแร่ฯ กับยางพาราและพืชไร่
$ สินแร่ฯ กับสวนยางพารา ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
มีธาตุอาหารมากมาย ช่วยลดแก็สในดิน ส่งเสริมจุลินทรีย์ในดิน
 ช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อรา ป้องกันโรคยืนต้นตาย เพิ่มปริมาณ
และเปอร์เซ็นต์น้ำยางอย่างชัดเจน ป้องกันไม่ให้ต้นยางโทรม
รักษายางตายนึ่ง ใน 30-45 วัน ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

$ สินแร่ฯ กับพืชไร่ ทุกชนิด ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง เจริญเติบโตดี
ตั้งแต่ระบบราก หัว ต้น ใบ ดอก ผล ฝัก เมล็ด จะสมบูรณ์ทุกส่วน 
ทนต่อโรคและแมลงได้ดีเยี่ยม ลดต้นทุนปุ๋ย ยา 50-80% 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2-4 เท่า ตั้งแต่ปีแรกที่ใช้  

-----------------------
การทดลอง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
สินแร่นาโน กับ ปุ๋ยอินทรีย์เกรดA
สินแร่นาโน 25 ก.ก.ราคา 290 บาท
ปุ๋ยอินทรีย์เกรดA 25 ก.ก.ราคา 400 บาท

เปรียบเทียบการดูดซับธาตุอาหาร
เมื่อนำสินแร่นาโน ผสมกับปุ๋ยยูเรีย ทำให้ปุ๋ยยูเรียไม่ละลาย
 เพราะสินแร่นาโน มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยดูดซับธาตุอาหาร
ที่มากับน้ำ อากาศ และปุ๋ยเคมี แล้วปลดปล่อยให้
พืชกินได้ยาวนาน แต่ปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อผสมปุ๋ยยูเรียแล้ว
จะเร่งให้ปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยธาตุอาหารเร็วเกินไป
 ทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารอย่างมากมาย


สินแร่นาโน ผสมปุ๋ยยูเรีย ไม่ละลาย หว่านง่าย
ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ ผสมปุ๋ยยูเรีย ทำให้ละลายเป็นน้ำเยิ้ม หว่านยาก
สินแร่นาโน ช่วยดูดซับ และตรึงธาตุอาหารที่มากับดิน น้ำ
อากาศ ปุ๋ยเคมี ให้คงสภาพ และปลดปล่อยให้พืชกิน
อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน พืชจึงเขียวนาน ทนแล้ง
--------------------------------
เปรียบเทียบการละลายน้ำ
และปลดปล่อยธาตุอาหาร


จากการทดลอง นำสินแร่นาโน ใส่ลงน้ำ จะเกิดการ
ทำละลายทันที ต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้เวลาทำละลาย
กับน้ำนาน จากการทดลองนี้ จึงพิสูจน์ได้ว่า สินแร่นาโน
เมื่อสัมผัสกับความชื้น จะมีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช
ได้ทันที และแตกอนุภาคย่อย ไปตามเม็ดดินได้เร็วกว่า
 พืชจึงได้รับธาตุอาหารและตอบสนองเร็วกว่า


สินแร่นาโน ส่วนประกอบหลัก คือ ผงแร่ที่ตกผลึกแล้ว
สัมผัสความชื้น ออกฤทธิ์เร็ว ไม่ต้องพึ่งจุลินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนประกอบหลัก มูลสัตว์ ขี้เค้กที่
เหลือจากโรงงานอ้อย ละลายช้า ต้องพึ่งจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสินแร่นาโน
ดีกว่าปุ๋ยอื่น อย่างไร???
1.ดูดซับจับปุ๋ย ไม่ให้ปุ๋ยหายไปกับน้ำและอากาศ
2.เมื่อผสมกับปุ๋ยเคมีแล้ว ช่วยส่งเสริมประจุบวกในปุ๋ยเคมี
ทำให้เห็นผลเร็ว ยาวนาน ลดปริมาณปุ๋ยเคมี
และไม่ต้องหว่านปุ๋ยบ่อย
3.เหนือกว่า ถูกกว่า และคุ้มค่ากว่า การใช้ ปุ๋ยมูลสัตว์
 และปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเนื้อแร่ที่ไม่ต้องรอจุลินทรีย์ย่อยสลาย
พืชจึงได้รับสารอาหารเพียวๆ
4.ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกทีใช้ ยิ่งใช้
ผลผลิตยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ต่างจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ต้องใช้เวลา 1-2 ปี ผลผลิตจึงเพิ่มขึ้นชัดเจน
5.ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาโรคพืช เพลี้ย แมลง 
เช่น โรคข้าวใบไหม้ หนอนกอ เพลี้ยกระโดด
กำจัดหอยเชอรี่ กำจัดเชื้อรา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในปุ๋ยทั่วไป
6.ใช้น้อย เพียงไร่ละ 50 ก.ก.หว่านครั้งเดียวต่อรอบการปลูก

เหตุผลที่เกษตรกรเลือกใช้ บูม99 คือ
1.ราคาถูก 2.เห็นผลเร็ว 3.ไม่ต้องใส่บ่อย
4.ปลอดสารพิษ 5.ไม่ต้องใช้ยาหลายตัว
6.ประหยัดปุ๋ยเคมี 50-80%
7.เป็นนวัตกรรมล้ำยุค ลิขสิทธิ์ 1 เดียว
8.ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้
มากกว่าพันธุกรรมเดิม 2-4 เท่า
9.มีรับประกันถ้าใช้ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน

___________________
คำเตือน:โปรดใช้วิจารณญานในการชม
อย่ารีบเชื่อเราจนกว่าท่านจะได้ดูของจริง
หรือทดสอบกับตัวท่านเองครับ
-----------------------
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ สินแร่ฯ บูม99
A คือ ลูกค้า B คือ ทีมงาน บูม99
A:สินแร่ล้านปี ผสมผงดำนาโน คืออะไร?
B:สินแร่ล้านปี ผสมผงดำนาโน บูม99 เป็นสินแร่ที่เกิด
จากการทับถมของดินตะกอนภูเขาไฟนับล้านปี
จนกลายเป็นผลึกแร่ ที่อุดมด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ
 ผ่านการบดจนเป็นผงแป้ง ผสมกับผงดำนาโนที่มี
ธาตุอาหารพืชมากมาย ผสมไคโตซาน กรดอะมิโน
 กรดซิลิคอน ครับ
----------------------------
A:สินแร่ฯ สรรพคุณมากมายขนาดนี้ ทำไมราคาถูกจังครับ ?
B:เนื่องจากเราได้รับสัมปทาน สินแร่ มีวัตถุดิบเป็นของตัวเอง
มีโรงงานเอง และมีการผลิตครั้งละมากๆ เราจึงสามารถ
ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ อีกอย่างคือ สินแร่ฯ บูม99
จำหน่ายผ่านระบบตัวแทน ไม่ใช้ระบบขายตรง
จึงบวกค่าการตลาดไปไม่มากครับ สินค้าจึงราคาถูกมาก
แต่คุณภาพควบคุมอย่างละเอียดทุกขั้นตอนครับ
ถ้าท่านลองเทียบสินค้าเกรดเดียวกันก็จะทราบว่า
 สินแร่ฯ บูม99 ราคาถูกกว่าถึง 30% ครับ 
-----------------------------
A:เวลาใช้ ทำไมต้องผสมปุ๋ยเคมี ใส่แร่เพียวๆ ได้ไหมครับ?
B:เนื่องจากในสินแร่ฯ มีธาตุอาหารรอง มากกว่าธาตุอาหารหลัก
ท่านจึงควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่น้อยมาก
 ถ้าลองเทียบต้นทุนกับการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป
การใช้สินแร่ฯ บูม99 ต้นทุนถูกกว่าถึง 200-500 บาท ต่อไร่
 และผลผลิตก็เพิ่มขึ้นมากกว่า อย่างชัดเจน ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครับ
ส่วนการใช้สินแร่ฯเพียวๆ ก็สามารถใช้ได้ครับ
 แต่ต้องใช้ร่วมกับ บูม99 ชนิดน้ำครับ จะได้ผลยอดเยี่ยมครับ
------------------------------
A:ใส่สินแร่ฯกับนาข้าว ผลจะเป็นอย่างไรคะ?
B:ดีมากๆเลยครับ ข้าวเขียวทน ใบตั้ง แตกกอใหญ่ ต้นแข็ง
ป้องกันเพลี้ย หนอนกอ ป้องกันโรคพืช ทนแล้งได้ดี
ข้าวออกรวงใหญ่ เม็ดเต็ม น้ำหนักดีมากๆ ครับ
---------------------------------
A:ดินแข็งโป๊ก จับตัวกันเป็นก้อน สินแร่ฯช่วยได้ไหมครับ?
B:ช่วยได้แน่นอนครับ ให้ใช้ สินแร่ฯหว่าน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ก่อนไถกลบ 50 ก.ก.ต่อไร่
 รอบที่ 2 ก่อนไถพรวน 50 ก.ก.ต่อไร่ รับรองเลยครับ
ว่าดินฟู นุ่มขึ้น ร่วนชุยดี ไส้เดือนเยอะครับ
---------------------------------
A:ดินเปรี้ยว ดินเค็ม สินแร่ฯ ช่วยได้ไหมครับ?
B:ได้ครับ ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการแก้ดินแข็ง ครับ
-------------------------------
A:ปลูกมันสำปะหลัง ไร่นึงใส่สินแร่ฯ กี่กิโล ครับ?
B:ไร่มันสำปะหลัง ให้ใส่สินแร่ฯรองพื้นก่อนไถพรวน
 ในปริมาณ 50-200 ก.ก.ต่อไร่ ครับ จะช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์
 ร่วนซุย ดินอุ้มน้ำได้ดี ช่วยกำจัดสารพิษตกค้างในดิน
ปรับค่าP/Hในดิน เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มออกซิเจนในดิน
ดูดซับปุ๋ยในดินและน้ำ แล้วปลดปล่อยให้พืชกินอย่างต่อเนื่อง
 ทำให้มันเจริญเติบโตดี ทนแล้ง ลงหัวเร็ว การขยายหัวเป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง และเต็มที่ ผลผลิตมันสำปะหลังจึงเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปีแรกที่ใช้ ครับ
-------------------------------
ติดต่อตัวแทนใกล้บ้าน
เพียงท่านกรอกข้อมูลฝากไว้ จะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานใกล้บ้าน
หากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 12 ชั่วโมง
กรูณาโทรติดต่อ สำนักงานใหญ่ โดยตรง
AIS โทร 080-7779511
AIS โทร 082-1582272 (Line)
DTAC โทร 083-7295589
---------------------------
ช่วงเวลาติดต่อทางโทรศัพท์
เวลา 08.00 -20.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
-----------------------
--------------------
สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์
คลิกที่เมนู > สั่งซื้อสินค้า
ด้านบนของเวปครับ

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

 
 
   
   
©2012 by www.ktr888.com