ขอเว็บขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


K.T.R.marketing
ktrmarketting@gmail.com
080-7779511

 

 ซุปเปอร์ไลค์
นวัตกรรมแห่งอาเซี่ยน
"ฆ่าหญ้า ปลอดสารพิษ รักษ์ชีวิต เพิ่มกำไร"ประกาศ!!!
 บริษัท ได้ปรับสูตร สารอินทรีย์กำจัดวัชพืช
ให้แรงขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า หญ้าตายเร็ว ตายนานกว่าเดิม
จาก ซุปเปอร์ไลค์ เปลี่ยนเป็น ซุปเปอร์ไลค์พลัส
ราคาจาก 380 บาท เป็น 490 บาท  ซูปเปอร์ไลค์พลัส สารสกัดอินทรีย์ 100%
(ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ)

ปริมาตร 1000 ซีซี
ราคาขวดละ 490 บาท
------------------------------
คุณสมบัติ พิเศษ
@ กำจัดวัชพืชใบกว้าง ใบแคบ เห็นผลเร็วใน 1 วัน
@ ออกฤทธิ์แบบ 2 in 1 คือ ออกฤทธิ์ทำลายทั้งเผาไหม้
และดูดซึมในตัวเดียวกัน
@ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์บก สัตว์น้ำ
@ กลิ่นไม่ฉุน ไม่ทำลายบรรยากาศ
@ ช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
@ ช่วยให้จุลินทรีย์ในดินแข็งแรง
@ ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-30%
----------------------------------
วิธีใช้
ตวง ซุปเปอร์ไลค์ 200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุกส่วน
ของวัชพืช เน้นฉีดให้ชุ่ม ช่วงเวลา 06.00-16.00 น.
-----------------------------------
ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการฉีดโดนพืชประธาน อาจทำให้พืชประธานชะงักได้
ยกเว้นไม้ยืนต้นที่สูงพ้นระยะฉีดแล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบ
--------------------------------
ผลการใช้จริง

ใช้กับไร่มันสำปะหลัง ก็ได้ผลดีครับ หญ้าขน
 หญ้าคา หญ้าเครือ ตายเรียบ แต่ต้องฉีดให้
เปียกชุ่มนะครับ จึงจะตายดีครับ
-------------------------
ซุปเปอร์ไลค์ ผ่านการตรวจสอบสารพิษแล้ว


ซุปเปอร์ไลค์ ผ่านการตรวจสอบ จากห้องปฏิบัติการ
ระดับประเทศแล้วว่า ปลอดจากสาร "พาราควอต"
ที่เป็นสารฆ่าหญ้าอันตราย ท่านจึงใช้ได้อย่าง
มั่นใจ ปลอดภัย จากกลิ่นและสารพิษ ทั้งคนและสัตว์
-------------------------------
สถานที่ใดบ้าง ที่ต้องใช้ ซุปเปอร์ไลค์
ทุกสถานที่ที่ต้องการกำจัดหญ้าให้ตายนานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น สวนยางพารา สวนปาล์ม
สวนผลไม้ ไร่มัน ไร่อ้อย ไร่สัปปะรด พื้นที่รอบบ้าน
 โรงงาน โรงเรียน บ้านจัดสรร ฯลฯ
---------------------------------
ความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับการใช้ ยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารเคมี
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ยาฆ่าหญ้า นั้น เป็นสาเหตุให้ผลผลิต
ลดลง 10-50% ต่อปี ถ้าท่านลองคำนวณอย่างนี้นะครับว่า
สมมุติท่านปลูกมันสำปะหลัง ปกติเคยได้ ไร่ละ 5000 ก.ก.เมื่อใช้
ยาฆ่าหญ้า ผลผลิตจะลดลงทันที 10% นั่นก็หมายความว่า
ผลผลิตท่านละลง 500 ก.ก.ต่อไร่ และจะลดลงอย่างนี้เรื่อยๆ
จนปลูกอะไรก็ไม่งาม กลายเป็นดินเสื่อมโทรม ไส้เดือนอยู่ไม่ได้
 ผลผลิตที่ลดลง 500 ก.ก.นี้ ถ้าคิดเป็นตัวเงิน จะมากกว่าค่ายาฆ่าหญ้า
เสียอีก ถ้ามันสำปะหลัง กิโลกรัมละ 2 บาท เท่ากับท่านสูญเสียเงิน
เพราะยาฆ่าหญ้า ไร่ละ 1000 บาท เลยทีเดียว
$$$ สวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ทำเงินอย่างงาม จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ถ้าท่านดูแลต้นไม้
ของท่านมาหลายปี กว่าจะได้เก็บผลผลิต แต่ต้องมายืนต้นตาย
เพราะระบบรากพืชที่เสียหายจากสารพิษในยาฆ่าหญ้า
ทำให้รากพืชติดเชื้อรา กินอาหารไม่ได้ ใส่ปุ๋ยไปก็ไม่ฟื้น
ชาวสวนยางพารา ท่านสามารถพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเอง
 โดยการทดลองฉีดยาฆ่าหญ้า รอบๆ ต้นยางพารา ท่านจะรู้ว่า
ปริมาณน้ำยางพารา ลดลงทันที ไม่คุ้มเลยกับเงินที่หายไป
ซุปเปอร์ไลค์ คือทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับพี่น้องชาวสวน ยิ่งใช้
ยิ่งได้ผลผลิตเพิ่ม 10-50% เจ้าของสวนปลอดภัย
***ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีกฏหมายห้ามนำเข้า
ยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารเคมี เพราะทำให้ดินและสภาพแวดล้อม
เสียหายอย่างรุนแรง
-----------------------------------------------
คำถาม ที่ลูกค้าถามบ่อย
A>ลูกค้า  B>ทีมงาน
----------------------------------
A>ซุปเปอร์ไลค์ สกัดมาจากอะไร?
B>สกัดมาจากรากเหง้าของวัชพืชชนิดต่างๆ
และสกัดจากใบยูคาลิปตัส สุตรลิขสิทธิ์ของ ซุปเปอร์ไลค์
กลิ่นจึงหอมสดชื่น ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ครับ
------------------------
A>ทำไมหญ้าตาย ทั้งๆที่ไม่ใช่สารเคมี?
B>ซุปเปอร์ไลค์ จะออกฤทธิ์หยุดการสังเคราะห์แสงของวัชพืช
ทำให้วัชพืชไม่ปรุงอาหาร และเหี่ยวแห้งตาย ใน 3 - 7 วัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืช
---------------------------
A>ฉีดอย่างไร ให้หญ้าตายเร็ว ตายนาน?
B>เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ ท่านต้องเน้นฉีดให้เปียกชุ่ม
ให้ทั่วทุกส่วนของวัชพืช โดยเฉพาะหญ้าที่ตายยาก
ให้เน้นฉีดที่โคนให้ชุ่มครับ
-------------------------
A>ใช้กำจัดวัชพืชอะไรได้บ้าง?
B>ซุปเปอร์ไลค์ เหมาะกับวัชพืชทุกชนิด ทั้งใบแคบ ใบกว้าง
วัชพืชเครือ วัชพืชน้ำ ไม่ว่าจะเป็นหญ้าขน หญ้าคา 
หญ้าไมยราบ หญ้าหวาย หญ้าดอกขาว หญ้าลิเก เครือตดหมา
เครือตำแย เครือตำลึง ผักตบชวา ผักบุ้ง ผักตีนเต่า จอก แหน
 ขอเน้นๆว่า ให้ฉีดให้ทั่วต้น และชุ่มๆ ก็เพียงพอแล้วครับ
-------------------------- 
A>เมื่อฉีดซุปเปอร์ไลค์แล้วฝนตก หญ้าจะฟื้นหรือไม่?
B>ถ้าหลังฉีดซุปเปอร์ไลค์ ภายใน 1 วัน ฝนไม่ตก
 หญ้าจะไม่ฟื้นครับ แต่ถ้าฝนตกในวันที่ฉีด ประสิทธิภาพก็จะลดลง
 หญ้าก็ฟื้นได้ครับ
-------------------------------
A>ใช้แล้วคุมหญ้าได้นานกี่เดือน?
B>เมื่อหญ้าตายแล้ว จะถูกสารอินทรีย์ย่อยสลายเป็นปุ๋ย
ส่วนหญ้านั้นจะงอกใหม่ตามวัฏจักร
จากเหง้าที่อยู่ใต้ดิน จากเมล็ดที่ปลิวมาตามลม
และจากปุ๋ยคอกที่ท่านนำมาใส่สวนครับ
ฉะนั้น หญ้าจะไม่มีวันหมดไปอย่างถาวรครับ
-----------------------------------
A>ใช้กับนาข้าวได้หรือไม่?
B>ใช้ได้ครับ แต่ให้ฉีดก่อนไถเท่านั้น จะช่วยกำจัดทั้งวัชพืช
ข้าวปน ข้าวดีด ข้าวเด้ง ได้เป็นอย่างดี และช่วยปรับสภาพดิน
เพิ่มผลผลิตข้าวอีกด้วยครับ แต่ห้ามฉีดในตอนที่ข้าวงอกแล้ว
จะทำให้ต้นข้าวตายด้วยครับ
----------------------------------
A>ฉีดโดนพืชประธาน จะมีผลเสียหรือไม่?
B>กรณีฉีดในพืชไร่ เช่น ไร่มัน ไร่อ้อย ไร่สับปะรด ให้ระวัง
อย่าฉีดไปโดนใบ ยอด จะทำให้ใบไหม้ได้ แต่ก็ไม่ถึงกับตายครับ
และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตครับ
-------------------------------

 

 
   
   
©2012 by www.ktr888.com